نمایش 13–20 از 20 نتیجه

میکرومتر خارج سنج 75-50 معمولی اینسایز کد 3203-75A

1,049,000 تومان

میکرومتر خارج سنج دیجیتال اینسایز کد 3109-100A

4,489,000 تومان

میکرومتر خارج سنج دیجیتال مدل 293-231 میتوتویو 50-25

920,000 تومان

میکرومتر خارج سنج دیجیتال مدل 293-340 میتوتویو 25-0

830,000 تومان

میکرومتر خارج سنج مدل 103-140 میتوتویو 100-75 میلی متر

1,250,000 تومان

میکرومتر خارج سنج میتوتویو 25-0 میلی متر مدل 103-137

1,320,000 تومان

میکرومتر خارج سنج میتوتویو 50-25 میلی متر مدل 103-138

1,090,000 تومان

میکرومتر خارج سنج میتوتویو 75-50 میلی متر مدل 103-139

1,900,000 تومان