نمایش 1–12 از 17 نتیجه

بور گیج میتوتویو 511-713 و 50-150 میلیمتر

5,980,000 تومان

ساعت اندیکاتور ساعتی میتوتویو مدل 2046S

1,220,000 تومان

ساعت اندیکاتور ساعتی میتوتویو مدل 2050S

2,200,000 تومان

ساعت اندیکاتور ساعتی میتوتویو مدل 2052S

3,480,000 تومان

ساعت اندیکاتور ساعتی میتوتویو مدل 2109S-10

2,480,000 تومان

کولیس دیجیتال 15 سانتی متر میتوتویو مدل 500-196

4,200,000 تومان

کولیس دیجیتال 20 سانتی متر میتوتویو مدل 500-197

5,330,000 تومان

کولیس دیجیتال 30 سانتی متر میتوتویو مدل 500-754

11,500,000 تومان

کولیس ساده میتوتویو 15 سانتی متر مدل 530-312

2,600,000 تومان

کولیس ساده میتوتویو 20 سانتی متر مدل 530-118

1,730,000 تومان

کولیس ساده میتوتویو 30 سانتی متر مدل 530-119

4,000,000 تومان

میکرومتر خارج سنج دیجیتال مدل 293-231 میتوتویو 50-25

920,000 تومان