نمایش 85–96 از 100 نتیجه

میکرومتر خارج سنج 200-175 معمولی اینسایز کد 3203-200A

2,649,000 تومان

میکرومتر خارج سنج 225-200 معمولی اینسایز کد 3203-225A

3,100,000 تومان

میکرومتر خارج سنج 25-0 معمولی اینسایز کد 3203-25A

790,000 تومان

میکرومتر خارج سنج 250-225 معمولی اینسایز کد 3203-250A

3,349,000 تومان

میکرومتر خارج سنج 275-250 معمولی اینسایز کد 3203-275A

3,549,000 تومان

میکرومتر خارج سنج 300-275 معمولی اینسایز کد 3203-300A

3,890,000 تومان

میکرومتر خارج سنج 50-25 معمولی اینسایز کد 3203-50A

949,000 تومان

میکرومتر خارج سنج 75-50 معمولی اینسایز کد 3203-75A

1,049,000 تومان

میکرومتر خارج سنج دیجیتال اینسایز کد 3109-100A

4,489,000 تومان

میکرومتر خارج سنج دیجیتال مدل 293-231 میتوتویو 50-25

920,000 تومان

میکرومتر خارج سنج دیجیتال مدل 293-340 میتوتویو 25-0

830,000 تومان

میکرومتر خارج سنج مدل 103-140 میتوتویو 100-75 میلی متر

1,250,000 تومان