نمایش 145–156 از 156 نتیجه

میکرومتر خارج سنج 225-200 معمولی اینسایز کد 3203-225A

3,100,000 تومان

میکرومتر خارج سنج 200-175 معمولی اینسایز کد 3203-200A

2,649,000 تومان

میکرومتر خارج سنج 175-150 معمولی اینسایز کد 3203-175A

2,339,000 تومان

میکرومتر خارج سنج 150-125 معمولی اینسایز کد 3203-150A

1,699,000 تومان

میکرومتر خارج سنج 125-100 معمولی اینسایز کد 3203-125A

1,499,000 تومان

میکرومتر خارج سنج 100-75 معمولی اینسایز کد 3203-100A

1,199,000 تومان

میکرومتر خارج سنج 75-50 معمولی اینسایز کد 3203-75A

1,049,000 تومان

میکرومتر خارج سنج 50-25 معمولی اینسایز کد 3203-50A

949,000 تومان

میکرومتر خارج سنج 25-0 معمولی اینسایز کد 3203-25A

790,000 تومان

کولیس 50 سانتی متر دیجیتال اینسایز کد 501-1106

8,500,000 تومان

کولیس ۱ متری دیجیتال اینسایز کد 1106-1002

22,000,000 تومان

میکرومتر خارج سنج دیجیتال اینسایز کد 3109-100A

4,489,000 تومان